Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych

1.   W skład Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą:

 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
 • kierownik kancelarii specjalnej;
 • inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.

2.   Do podstawowych zadań Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 • zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Starostwie;
 • opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu i nadzorowanie jego realizacji;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz wydawanie lub odmowa wydania poświadczeń bezpieczeństwa;
 • powiadamianie starosty o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych w Starostwie;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3.   W Zespole tworzy się kancelarię specjalną podległą bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych, który sprawuje nad nią nadzór.

4.   Kancelarią kieruje kierownik kancelarii specjalnej, wyznaczony przez starostę.

5.   Do zakresu działania kancelarii specjalnej należy w szczególności:

 • prowadzenie dzienników, rejestrów i książek oraz rejestracja dokumentów niejawnych;
 • nadawanie i przyjmowanie przesyłek przekazywanych za pośrednictwem poczty specjalnej lub uprawnionego przewoźnika;
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Starostwie;
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom do tego uprawnionym;
 • kontrolowanie właściwego oznaczania dokumentów niejawnych wytwarzanych w Starostwie;
 • egzekwowanie zwrotu wydanych dokumentów;
 • wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

Do zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego należy weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>