Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-19 13:45:10 Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem oraz uroczystą kolacją w hotelu  Ogłoszenie dotyczące zaproszenia do składania ofert  na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem oraz uroczystą kolacją w hotelu (4 gwiazdkowym) dla ok 45-50 osób w dniach 01.06.2018r.-03.06.2018r. w Lublinie (woj. Lubelskie). Postępowanie… Szczegóły
2 2018-02-19 13:03:04 Utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci Ogłoszenie nr 520047-N-2018 z dnia 2018-02-19 r. Powiat Wąbrzeski: Utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia… Szczegóły
3 2018-02-14 14:55:12 Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II”nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 współfinasowanego ze środków Europejskiego… Szczegóły
4 2018-02-08 10:21:58 Uchwała Nr 150/221/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018 UCHWAŁA Nr 150/221/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I… Szczegóły
5 2018-02-08 10:14:34 Uchwała Nr 150/220/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności UCHWAŁA Nr 150/220/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku… Szczegóły
6 2018-02-08 09:52:51 Uchwała Nr 150/219/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za m2 powierzchni najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 UCHWAŁA Nr 150/219/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za m2 powierzchni najmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego na rok… Szczegóły
7 2018-02-06 13:34:46 Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie ZARZĄDZENIE NR 7/2018 STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Na podstawie § 18 ust. 3… Szczegóły
8 2018-02-06 13:24:36 Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie  ZARZĄDZENIE NR 6/2018 STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Na podstawie § 18 ust. 3… Szczegóły
9 2018-02-06 12:25:53 Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 5/2018 STAROSTY WĄBRZESKIEGO   z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994… Szczegóły
10 2018-02-06 12:19:05 Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 4/2018 STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.… Szczegóły
« 1 2 3 4 47 48 49 »