Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-18 12:08:35 Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wąbrzeskiego Wąbrzeźno, dnia 18 sierpień 2017 rok. AG.272.7.2017.SM Zaproszenie do składania ofert na: Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wąbrzeskiego Niniejsze postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów Ustawy z… Szczegóły
2 2017-08-18 08:50:26 Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 17 sierpnia 2017 rokuw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury… Szczegóły
3 2017-08-16 13:35:44 Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu wąbrzeskiego ZARZĄDZENIE Nr 14/2017 STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu wąbrzeskiego Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7,… Szczegóły
4 2017-08-11 09:25:40 Uchwała Nr 125/176/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działania 5.1. Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 UCHWAŁA Nr 125/174/2017 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz –… Szczegóły
5 2017-08-11 09:12:40 Uchwała Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 UCHWAŁA Nr 125/173/2017 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy… Szczegóły
6 2017-08-10 14:55:43 Uchwała Nr 125/172/2017 Zarządzie Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 UCHWAŁA Nr 125/172/2017 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku… Szczegóły
7 2017-08-10 12:30:56 Uchwała Nr XXVI/129/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr XXIV/121/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia Karty samorządności UCHWAŁA Nr XXVI/129/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr… Szczegóły
8 2017-08-09 11:20:50 STAROSTA WĄBRZESKI ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie STAROSTA WĄBRZESKI ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie I.Wymagania niezbędne: 1)obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3… Szczegóły
9 2017-08-08 12:52:22 Informacja z otwarcia ofert W załączeniu informacja z otwarcia ofert. Szczegóły
10 2017-08-08 12:24:38 Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Starosta Wąbrzeski ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, położonej w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Wolności 31 i 33, oznaczonej geodezyjnie jako… Szczegóły
« 1 2 3 4 33 34 35 »