Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-06-18 14:28:15 Uchwała Nr 166/244/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Książki UCHWAŁA Nr 166/244/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Książki Na podstawie art.… Szczegóły
2 2018-06-18 14:00:52 Uchwała Nr 166/243/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2032 UCHWAŁA Nr 166/243/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2032 Na podstawie art. 32… Szczegóły
3 2018-06-14 10:00:48 Dostawa odzieży ochronnej – roboczej dla uczniów odbywających staże w ramach projektu pt.„ Dziś nauka jutro praca II” ZAPYTANIE OFERTOWE - ROZEZNANIE RYNKU dnia 14 czerwca 2018 roku AG.272.20.2018.BO Wąbrzeźno, Zamawiający: POWIAT WĄBRZESKI UL. WOLNOŚCI 44 87-200 WĄBRZEŹNO NIP: 878-173-62-65 TEL: 56-688-24-50 DO 57 FAX: 56-688-27-59 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:… Szczegóły
4 2018-06-11 12:46:47 Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Na podstawie § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra… Szczegóły
5 2018-06-08 14:04:37 Uchwała Nr 165/242/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 154/223/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zmieniona uchwałą nr 158/228/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 165/242/2018 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 154/223/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia… Szczegóły
6 2018-06-07 14:16:26 ROZBUDOWA I WYPOSAŻENIE W BAZĘ DYDAKTYCZNĄ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WĄBRZEŹNIE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”  Ogłoszenie nr 569573-N-2018 z dnia 2018-06-07 r. Powiat Wąbrzeski: ROZBUDOWA I WYPOSAŻENIE W BAZĘ DYDAKTYCZNĄ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WĄBRZEŹNIE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty… Szczegóły
7 2018-06-01 12:50:00 Uchwała Nr XXXIII/168/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017… Szczegóły
8 2018-06-01 12:44:19 Uchwała Nr XXXIII/167/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 Na podstawie… Szczegóły
9 2018-06-01 11:55:55 Uchwała Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 UCHWAŁA Nr XXXIII/166/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia… Szczegóły
10 2018-06-01 11:41:33 Uchwała Nr XXXIII/165/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2028 UCHWAŁA Nr XXXIII/165/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2028 Na podstawie art. 12… Szczegóły
« 1 2 3 4 54 55 56 »