Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-06 11:48:03 Uchwała Nr XXIX/142/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXIX/142/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania… Szczegóły
2 2017-12-06 11:20:29 Uchwała Nr XXIX/141/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 UCHWAŁA Nr XXIX/141/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia… Szczegóły
3 2017-12-06 11:04:39 Uchwała Nr XXIX/140/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 - 2028 UCHWAŁA Nr XXIX/140/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 - 2028 Na podstawie art. 12… Szczegóły
4 2017-12-06 10:48:37 Uchwała Nr XXIX/139/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Dziś nauka jutro praca II” UCHWAŁA Nr XXIX/139/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Dziś nauka jutro praca II” Na podstawie… Szczegóły
5 2017-12-06 10:41:23 Uchwała Nr XXIX/138/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 UCHWAŁA Nr XXIX/138/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3… Szczegóły
6 2017-12-06 10:19:51 Uchwała Nr XXIX/137/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018r. UCHWAŁA Nr XXIX/137/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od… Szczegóły
7 2017-12-04 15:01:17 Uchwała Nr 141/204/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych UCHWAŁA Nr 141/204/2017 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 40 osób… Szczegóły
8 2017-12-04 14:54:01 Uchwała Nr 141/203/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo UCHWAŁA Nr 141/203/2017 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 30 osób… Szczegóły
9 2017-12-01 13:10:57 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.6341.32.1.2017.OR                                                Wąbrzeźno, dnia 30.11.2017 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61… Szczegóły
10 2017-12-01 13:03:32 Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale ds. Funduszy… Szczegóły
« 1 2 3 4 42 43 44 »