Wydział Finansowy

Wydział Finansowy
tel. (56) 688-24-51 do 57 w. 110, 111, 133 i 161 (kasa), 135, 114
(księgowość oświaty)

pok. 1, 2, 3 i 22 (kasa), 1 i 4 (księgowość oświaty)
e-mail: fn[at]wabrzezno[dot]pl
Wydziałem kieruje – Skarbnik Powiatu – Krzysztof Goleń

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy:

– Opracowywanie projektu budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej oraz dokonywanie analiz ich wykonania .
– Nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych .
– Windykacja należności budżetowych Starostwa i budżetu państwa.
– Sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu oraz innych sprawozdań i analiz finansowych wymaganych przepisami prawa.
– Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
– Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.
– Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla Starostwa i jednostek obsługiwanych księgowo.
– Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego.
– Obsługa finansowo-księgowa środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
– Prowadzenie kontroli finansowej w podległych jednostkach organizacyjnych.
– Współdziałanie z bankami, organami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
– Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
– Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątkowych.
– Przygotowywanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>