Wydział Administracyjno- Gospodarczy

Wydział Administracyjno- Gospodarczy
Tel. 56 688-24-51 w. 116, 172
e-mail: ag[at]wabrzezno[dot]pl
Wydziałem kieruje – Wojciech Bereza – Kierownik

1)W zakresie Zamówień Publicznych:
a) wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych Powiatu Wąbrzeskiego obejmujące jednostki organizacyjne powiatu oraz nadzór nad procedurami prowadzonych postępowań.
b) prowadzenie sprawozdawczości i analiz związanych z tematyką  zamówień publicznych,
c) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień;
d) prowadzenie ewidencji postępowań o udzielenie zamówień;
e) prowadzenie rejestru zawartych umów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień;
f) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach;

2)W zakresie informatyzacji:

a) utrzymanie, obsługa techniczna i rozwój infrastruktury informatycznej Starostwa,
b) administracja i obsługa techniczna strony internetowej Powiatu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa,
c) administrowanie siecią komputerową w Starostwie.
d)koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie.
e)zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych.
f) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w Starostwie.
g) dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w Starostwie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki.
h) realizacja zadań administratora systemu informatycznego, BIP oraz serwisu informacyjnego w szczególności:
-nadzór nad poprawną eksploatacją systemu informatycznego,
– nadanie uprawnień użytkownikom systemu.
– bieżąca pomoc i udzielanie informacji dotyczącej aktualizacji BIP;
i) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaxowej oraz e-mailowej.
j) prowadzenie spraw dotyczących społeczeństwa informacyjnego

3)W zakresie zarządzania nieruchomościami

a)zarządzanie budynkami administracyjnymi Starostwa oraz gospodarka lokalami biurowymi;
b)wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem mienia oraz   ochroną Starostwa;
c)opracowywanie umów związanych z obsługą nieruchomości, w tym umów ubezpieczenia,
d)bieżące utrzymywanie budynków i lokali we właściwym stanie technicznym w tym planowanie i wykonywanie bieżących napraw, konserwacji i remontów budynku;
e)sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
f) gospodarowanie środkami rzeczowymi Starostwa.
g)prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe,   sprzęt i urządzenia biurowe niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań, gospodarka mieniem ruchomym;
h)czynności związane z utrzymaniem samochodów służbowych.
i)opracowywanie umów z dostawcami mediów;
j)przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia oraz ich wypowiadanie,
k)naliczanie i aktualizowanie czynszów za najem i dzierżawę,
l)wystawianie faktur za należności związane z najmem nieruchomościami,

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>