Uchwały Rady Powiatu 2021

UCHWAŁA Nr XXIV/154/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021


UCHWAŁA Nr XXIV/153/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032


UCHWAŁA NR XXIV/152/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2021


UCHWAŁA Nr XXIV/151/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej


UCHWAŁA Nr XXIII/150/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Płużnicka Edukacja”


UCHWAŁA Nr XXIII/149/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego


UCHWAŁA NR XXIII/148/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienia, na mocy którego Powiat Wąbrzeski przejmuje wykonanie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021


UCHWAŁA Nr XXIII/147/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


UCHWAŁA Nr XXIII/146/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021


UCHWAŁA Nr XXIII/145/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021-2032


UCHWAŁA Nr XXIII/144/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2020


UCHWAŁA Nr XXIII/143/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2020


UCHWAŁA NR XXIII/142/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie wotum zaufania


UCHWAŁA Nr XXII/141/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021


UCHWAŁA Nr XXII/140/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021-2032


UCHWAŁA Nr XXII/139/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym oraz rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego


UCHWAŁA Nr XXII/138/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2030


UCHWAŁA Nr XXII/137/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2026


UCHWAŁA Nr XXII/136/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie do ustalenia zasad organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu oraz zawierania porozumień z gminami w tym zakresie


UCHWAŁA NR XXII/135/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 maja 2021 w sprawie woli założenia i prowadzenia przez Powiat Wąbrzeski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego oraz zawarcia porozumienia z Gminą Ryńsk w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Wąbrzeski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu


UCHWAŁA Nr XXII/134/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie


UCHWAŁA Nr XXII/133/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wąbrzeskiego na lata 2021-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”


UCHWAŁA NR XXI/132/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wąbrzeskiego


UCHWAŁA Nr XXI/131/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych


UCHWAŁA Nr XXI/130/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021


UCHWAŁA Nr XXI/129/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032


UCHWAŁA Nr XXI/128/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego


UCHWAŁA Nr XXI/127/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2023


UCHWAŁA NR XXI/126/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2021


UCHWAŁA NR XXI/125/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wąbrzeźnie


UCHWAŁA Nr XX/124/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021


UCHWAŁA Nr XX/123/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032


UCHWAŁA Nr XX/122/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na 2021 r.


UCHWAŁA Nr XX/121/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na 2021 r.


UCHWAŁA Nr XX/120/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wąbrzeźnie na 2021 r.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>