Uchwały Rady Powiatu 2020

UCHWAŁA Nr XIX/119/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2021


Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032


UCHWAŁA Nr XIX/117/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków niewygasających


UCHWAŁA Nr XIX/116/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020


UCHWAŁA Nr XIX/115/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych


UCHWAŁA Nr XIX /114/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2020


UCHWAŁA Nr XIX/113/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021


UCHWAŁA NR XIX/112/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego  na 2021 r.


UCHWAŁA Nr XVIII/111/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 roku


UCHWAŁA Nr XVIII/110/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020


UCHWAŁA NR XVII/109/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 października 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie


UCHWAŁA NR XVII/108/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2020


UCHWAŁA Nr XVII/107/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020


UCHWAŁA Nr XVI/106/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2020 roku


UCHWAŁA NR XVI/105/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 września 2020 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2020


UCHWAŁA Nr XVI/104/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu


UCHWAŁA Nr XVI/103/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020


UCHWAŁA Nr XVI/102/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020-2032


UCHWAŁA Nr XVI/101/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/66/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski


UCHWAŁA NR XVI/100/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wąbrzeskiego


UCHWAŁA Nr XV/99/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2020 roku.


UCHWAŁA NR XV/98/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/155/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dla niektórych nauczycieli szkół i placówek i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym


UCHWAŁA Nr XV/97/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski


UCHWAŁA NR XV/96/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji, przekształcenia i założenia szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski


UCHWAŁA NR XV/95/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych


UCHWAŁA Nr XV/94/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020


UCHWAŁA Nr XV/93/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020-2032


UCHWAŁA Nr XV/92/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2019


UCHWAŁA Nr XV/91/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2019


UCHWAŁA NR XV/90/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie wotum zaufania


UCHWAŁA Nr XIV/89/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2020 r.


UCHWAŁA Nr XIV/88/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Książkach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele p.w. Trójcy Świętej w Książkach


UCHWAŁA NR XIV/87/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół we Wroniu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie


UCHWAŁA Nr XIV/86/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia
14 maja 2020 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie


UCHWAŁA NR XIII/85/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2020


 

UCHWAŁA Nr XIII/84/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020


UCHWAŁA Nr XIII/83/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020-2032


UCHWAŁA Nr XII/82/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020


UCHWAŁA Nr XII/81/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2032


UCHWAŁA NR XII/80/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


UCHWAŁA NR XII/79/2020 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru zmian organizacyjnych szkół i placówek, dla których Organem Prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>