UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) w wyniku głosowania tajnego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wybiera się radnego Krzysztofa Mazurka.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 04.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.12.2018
  • Data wejścia w życie 04.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego II/12/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian