Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków zarządu powiatu

UCHWAŁA NR I/5/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków zarządu powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz § 52 ust. 2 i § 53 Statutu Powiatu Wąbrzeskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/10/98 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999r. Nr 6, poz. 26) zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nr X/47/99 z dnia 29 września 1999 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 5, poz. 31), Nr XIV/75/2000 z dnia 29 marca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 496), Nr XXI/112/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 68, poz. 1308), Nr XXVI/141/2001 z dnia 26 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 36, poz. 653), Nr I/4/2002 z dnia 20 listopada 2002 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 138, poz. 2618), Nr VIII/36/2003 z dnia 29 września 2003r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004r.,Nr 8, poz. 81), Nr XXXVIII/166/2006 z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 130, poz. 1938), Nr VI/37/07 z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 74, poz. 1206), Nr I/6/2014 z dnia 27 listopada 2014r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.3571), Nr XIV/69/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1281), Nr XXXVI/185/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2018 r. poz. 5188) na wniosek Starosty Wąbrzeskiego, w wyniku głosowania tajnego uchwala się, co następuje:
§ 1. Na członków zarządu powiatu wybiera się:
1) Bożenę Szpryniecką;
2) Wiesława Sicińskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja I sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 20.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.11.2018
  • Data wejścia w życie 20.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego I/5/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyboru członków zarządu powiatu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 2 w zw. z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz § 52 ust. 2 i § 53 Statutu Powiatu Wąbrzeskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/10/98 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999r. Nr 6, poz. 26) zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nr X/47/99 z dnia 29 września 1999 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 5, poz. 31), Nr XIV/75/2000 z dnia 29 marca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz. 496), Nr XXI/112/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 68, poz. 1308), Nr XXVI/141/2001 z dnia 26 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 36, poz. 653), Nr I/4/2002 z dnia 20 listopada 2002 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 138, poz. 2618), Nr VIII/36/2003 z dnia 29 września 2003r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004r.,Nr 8, poz. 81), Nr XXXVIII/166/2006 z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 130, poz. 1938), Nr VI/37/07 z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 74, poz. 1206), Nr I/6/2014 z dnia 27 listopada 2014r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.3571), Nr XIV/69/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1281), Nr XXXVI/185/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2018 r. poz. 5188) na wniosek Starosty Wąbrzeskiego, w wyniku głosowania tajnego
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian