Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty

UCHWAŁA NR I/4/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) na wniosek Starosty Wąbrzeskiego, w wyniku głosowania tajnego uchwala się, co następuje:
§ 1. Na Wicestarostę wybiera się radnego Karola Sarneckiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Markowski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja I sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 20.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.11.2018
  • Data wejścia w życie 20.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego I/4/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyboru Wicestarosty
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) na wniosek Starosty Wąbrzeskiego, w wyniku głosowania tajnego
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian