UCHWAŁA Nr 128/181/2017 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024″

UCHWAŁA Nr 128/181/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024″

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024″, przedłożony przez Burmistrza Wąbrzeźna w dni 10 sierpnia 2017 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i poz. 1089) organ wykonawczy gminy (burmistrz) sporządza i przedstawia do zaopiniowania właściwemu organowi wykonawczemu powiatu (zarząd powiatu) projekt programu ochrony środowiska. W związku z tym Burmistrz Wąbrzeźna pismem z dnia 09.08.2017 r. zwrócił się do Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.
Analiza przedmiotowego projektu przeprowadzona przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego wykazała, że jest on zgodny z polityką ochrony środowiska, a także z wojewódzkim i powiatowym programem ochrony środowiska.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.08.2017
  • Data wejścia w życie 29.08.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 128/181/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny UCHWAŁA Nr 128/181/2017 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i poz. 1089) uchwala się, co następuje: § 1. Opiniuje się pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024", przedłożony przez Burmistrza Wąbrzeźna w dni 10 sierpnia 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i poz. 1089) organ wykonawczy gminy (burmistrz) sporządza i przedstawia do zaopiniowania właściwemu organowi wykonawczemu powiatu (zarząd powiatu) projekt programu ochrony środowiska. W związku z tym Burmistrz Wąbrzeźna pismem z dnia 09.08.2017 r. zwrócił się do Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. Analiza przedmiotowego projektu przeprowadzona przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego wykazała, że jest on zgodny z polityką ochrony środowiska, a także z wojewódzkim i powiatowym programem ochrony środowiska.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i poz. 1089)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian