Uchwała Nr 123/171/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Wolności 31 i 33, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 583, nr 584/1, nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, nr 593/10

UCHWAŁA Nr 123/171/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Wolności 31 i 33, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 583, nr 584/1, nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, nr 593/10

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, poz.1579, i poz.1948 oraz z 2017r. poz.730 i poz. 935) art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 820) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą mienie powiatu, która składa się z następujących działek:
1) Nr 583 o powierzchni 0,0679ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00004229/1;
2) Nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029985/9;
3) Nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029986/6;
4) Nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029987/3;
5) Nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029987/3;
6) Nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029988/0;
7) Nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029989/7;
8) Nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029989/7;
9) Nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029990/7;
10) Nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029991/4;
11) Nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029991/4;
12) Nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr TO1W/00029993/8.

2. Nieruchomość składająca się z działek nr 583, nr 584/1, nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, 593/10 stanowi zorganizowaną całość gospodarczą. Działki o powierzchni ogólnej 1,5229 ha są przeznaczone do sprzedaży łącznie.
§ 2. Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, Urzędzie Miasta Wąbrzeźno, a ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy członków Zarządu:

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

Załącznik do uchwały Nr 123/171/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 27.07.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.07.2017
  • Data wejścia w życie 27.07.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 123/171/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Wolności 31 i 33, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 583, nr 584/1, nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, nr 593/10
  • Podstawa prawna wydania w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Wolności 31 i 33, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 583, nr 584/1, nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, nr 593/10 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814, poz.1579, i poz.1948 oraz z 2017r. poz.730 i poz. 935) art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 820) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian