Przetargi

Nr przetargu Temat
14544 - 2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
344567 - 2016 Przebudowa drogi powiatowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo – Blizno od km 1+340 do km 2+582” Szczegóły
308658 - 2016 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – nowe skrzydło, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno – nowe postępowanie Szczegóły
301595 - 2016 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – nowe skrzydło, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno – postępowanie unieważnione Szczegóły
93188 - 2016 Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
87240 - 2016 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych – postępowanie zakończone Szczegóły
75414 - 2016 Dostawa artykułów biurowych – postępowanie zakończone Szczegóły
48802 - 2016 Dostawa wyposażenia siłowni wewnętrznych dla szkół z Powiatu Wąbrzeskiego w ramach projektu pn.: Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowanego przez Powiat Wąbrzeski. Numer ogłoszenia: 48802 – 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016 – postępowanie zakończone Szczegóły
45756 - 2016 Sukcesywne dostawy art. biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – postępowanie unieważnione Szczegóły
21502 - 2016 Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140 – postępowanie zakończone Szczegóły
« 1 2 »