Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
13.05.2020 22.05.2020 Wychowawca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Książkach Szczegóły
09.03.2020 19.03.2020 Wychowawca w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Książkach Szczegóły
06.03.2020 16.03.2020 Sekretarz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
14.02.2020 24.02.2020 Sekretarz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
07.02.2020 17.02.2020 Pracownik socjalny w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Książkach Szczegóły
16.01.2020 26.01.2020 Kierowca- rzemieślnik w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Książkach Szczegóły
16.01.2020 26.01.2020 Opiekun dziecięcy lub opiekun w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Książkach Szczegóły
16.01.2020 26.01.2020 Pracownik socjalny w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Książkach Szczegóły
16.01.2020 26.01.2020 Psycholog 1/2 etatu w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Książkach Szczegóły
16.01.2020 26.01.2020 Pedagog 1/2 etatu w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Książkach Szczegóły
« 1 2 3 4 »