Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 101/183/2021 30.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 101/183/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zbycia majątku stanowiącego własność Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Prawo Lokalne 101/182/2021 30.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 101/182/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2020 Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/132/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXI/132/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wąbrzeskiego Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/131/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXI/131/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/130/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXI/130/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021 Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/129/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXI/129/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021 – 2032 Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/128/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXI/128/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/127/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXI/127/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2023 Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/126/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXI/126/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2021 Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/125/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXI/125/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie w Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wąbrzeźnie Szczegóły
« 1 2 3 63 64 »