Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 133/191/2017 11.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 133/191/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat Szczegóły
Prawo Lokalne 133/190/2017 11.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 133/190/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 133/189/2017 11.10.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 133/189/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 132/188/2017 28.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 132/188/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXVII/133/2017 26.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXVII/132/2017 26.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/132/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 Szczegóły
Prawo Lokalne XXVII/131/2017 26.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/131/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wąbrzeskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz informacji o udzielonych ulgach Szczegóły
Prawo Lokalne XXVII/130/2017 26.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVII/130/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 131/187/2017 20.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 131/187/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 131/186/2017 20.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 131/186/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat Szczegóły
« 1 2 3 17 18 »