Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne XXIX/142/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/142/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXIX/141/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/141/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXIX/140/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/140/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 Szczegóły
Prawo Lokalne XXIX/139/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/139/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Dziś nauka jutro praca II” Szczegóły
Prawo Lokalne XXIX/138/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/138/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 Szczegóły
Prawo Lokalne XXIX/137/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/137/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018r. Szczegóły
Prawo Lokalne 141/204/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 141/204/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych Szczegóły
Prawo Lokalne 141/203/2017 30.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 141/203/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo Szczegóły
Prawo Lokalne 140/202/2017 23.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 140/202/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 139/201/2017 16.11.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 139/201/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania umów na realizację projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” Szczegóły
« 1 2 3 20 21 »