Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 124/227/2021 15.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 124/227/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021 Szczegóły
Prawo Lokalne 124/226/2021 15.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 124/226/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2022 Szczegóły
Prawo Lokalne 124/225/2021 15.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 124/225/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2022 – 2032 Szczegóły
Prawo Lokalne 124/224/2021 15.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 124/224/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Szczegóły
Prawo Lokalne XXV/156/2021 28.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXV/156/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wąbrzeski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Szczegóły
Prawo Lokalne XXV/155/2021 28.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr XXV/155/2021 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021 Szczegóły
Prawo Lokalne 122/223/2021 21.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 122/223/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Prawo Lokalne 121/222/2021 14.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 121/222/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2020 – 2021 Szczegóły
Prawo Lokalne 121/221/2021 14.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 121/221/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r. Szczegóły
Prawo Lokalne 121/220/2021 14.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 121/220/2021 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029″ Szczegóły
« 1 2 3 69 70 »