Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 112/158/2017 13.04.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 112/158/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat Szczegóły
Prawo Lokalne 110/157/2017 28.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 110/157/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat Szczegóły
Prawo Lokalne 110/156/2017 28.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 110/155/2017 28.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016 Szczegóły
Prawo Lokalne 110/154/2017 28.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 110/154/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu pn. „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” Szczegóły
Prawo Lokalne XXII/114/2017 23.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXII/113/2017 23.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/113/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 Szczegóły
Prawo Lokalne XXII/112/2017 23.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/112/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych Szczegóły
Prawo Lokalne XXII/111/2017 23.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/111/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Prawo Lokalne XXII/110/2017 23.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXII/110/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 12 13 »