Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 109/153/2017 23.03.2017 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 109/153/2017 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale roku 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 109/152/2017 23.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 109/152/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Prawo Lokalne 107/151/2017 09.03.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 107/151/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale roku 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 106/150/2017 23.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 106/150/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane Szczegóły
Prawo Lokalne 106/149/2017 23.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 105/148/2017 14.02.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 105/148/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Prawo Lokalne 102/147/2017 27.01.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 102/147/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/108/2017 26.01.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/108/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/107/2017 26.01.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXI/106/2017 26.01.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXI/106/2017 Rady Powiatu W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 Szczegóły
« 1 2 3 11 12 »