Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 119/160/2017 16.06.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 119/160/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu, Wronie 28 , 87-200 Wąbrzeźno Szczegóły
Prawo Lokalne 119/159/2017 16.06.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 119/159/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnnie, ul. Wolności 35 Szczegóły
Prawo Lokalne XXIV/126/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIV/126/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016 Szczegóły
Prawo Lokalne XXIV/125/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIV/125/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016 Szczegóły
Prawo Lokalne XXIV/124/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIV/124/2017 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXIV/123/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIV/123/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028 Szczegóły
Prawo Lokalne XXIV/122/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Prawo Lokalne XXIV/121/2017 25.05.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIV/121/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Karty samorządności Szczegóły
Prawo Lokalne XXIII/120/2017 27.04.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIII/120/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dokształcenie ucznia Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Prawo Lokalne XXIII/119/2017 27.04.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXIII/119/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »