Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 125/174/2017 10.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 125/176/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. obsługi i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228” w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Działania 5.1. Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Prawo Lokalne 125/173/2017 10.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 125/172/2017 10.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 125/172/2017 Zarządzie Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXVI/129/2017 09.08.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXVI/129/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr XXIV/121/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie przyjęcia Karty samorządności Szczegóły
Prawo Lokalne 123/171/2017 27.07.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 123/171/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonej w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Wolności 31 i 33, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 583, nr 584/1, nr 584/2, nr 584/3, nr 591/3, nr 591/4, nr 591/5, nr 592/5, nr 592/3, nr 592/4, nr 593/5, nr 593/10 Szczegóły
Prawo Lokalne 123/170/2017 27.07.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 123/170/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Prawo Lokalne 123/169/2017 27.07.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 123/169/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu Szczegóły
Prawo Lokalne 123/168/2017 27.07.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 123/168/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Prawo Lokalne 123/167/2017 27.07.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 123/167/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne 123/166/2017 27.07.2017 Obowiązujący Uchwała Nr 123/166/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 Szczegóły
« 1 2 3 15 16 »