Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 166/244/2018 15.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 166/244/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Książki Szczegóły
Prawo Lokalne 166/243/2018 15.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 166/243/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032 Szczegóły
Prawo Lokalne 165/242/2018 07.06.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 165/242/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 154/223/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zmieniona uchwałą nr 158/228/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. Szczegóły
Prawo Lokalne UCHWAŁA Nr XXXIII/168/2018 29.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/168/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXXIII/167/2018 29.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/167/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXXIII/166/2018 29.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 Szczegóły
Prawo Lokalne XXXIII/165/2018 29.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/165/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Prawo Lokalne XXXIII/164/2018 29.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/164/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 Szczegóły
Prawo Lokalne XXXIII/163/2018 29.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/163/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Prawo Lokalne 164/241/2018 22.05.2018 Obowiązujący Uchwała Nr 164/241/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
« 1 2 3 26 27 »