Skład Zarządu Powiatu

Zarząd jest organem wykonawczym, wybieranym przez Radę Powiatu. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba nie będąca obywatelem polskim. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z  członkostwem w innej jednostce samorządu terytorialnego oraz w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez komisarza wyborczego. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnych, chyba że przepisy stanowią inaczej.

W VI Kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie stosownymi uchwałami radni wybrali czteroosobowy skład Zarządu Powiatu.

 

Starosta Wąbrzeski

Krzysztof Maćkiewicz

Wicestarosta

Karol Sarnecki

Członkowie Zarządu:

Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński

 

Akty powołania:

Uchwała w sprawie wyboru Starosty Wąbrzeskiego

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty

Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>