Rok 2020

Oznaczenia symboli sprawozdań:

  1. Sprawozdania budżetowe

Rb-27S – miesięczne / kwartalne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-27ZZ – kwartalne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-28S – miesięczne / kwartalne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28NWS – kwartalne (I i II kw.) sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
Rb-NDS – kwartalne / roczne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Rb-50 – kwartalne / roczne sprawozdanie o dotacjach (D) / wydatkach (W) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

  1. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej
Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>