Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacja o złożonych ofertach na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2022 r., w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu wpłynęło siedem ofert złożonych przez:

 1. Zaborskie Towarzystwo Naukowe,
 2. Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono,
 3. Fundację TOGATUS PRO BONO,
 4. Fundację HONESTE VIVERE,
 5. Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie”,
 6. Fundację Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA”,
 7. Stowarzyszenie SURSUM CORDA.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2021 r.                                                                                              

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, na podstawie art. 15 ust. 2h – 2j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) informuje, że powierza realizację zadania publicznego
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie wąbrzeskim w 2021 r. Stowarzyszeniu SURSUM CORDA, z siedzibą: ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Na realizację ww. zadania publicznego Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie przekaże w 2021 r. łączną kwotę dotacji w wysokości 64 020,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na realizację ww. zadania publicznego złożono 5 ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Pactum” podczas oceny formalnej została oceniona negatywnie.
W ocenie merytorycznej pozostałe oferty uzyskały:

 • Zaborskie Towarzystwo Naukowe – 58 pkt.,
 • Stowarzyszenie SURSUM CORDA – 60 pkt.,
 • Fundacja TOGATUS PRO BONO – 54 pkt.,
 • Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie” – 59 pkt.

Ogłoszenie wyników konkursu


INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim
w 2021 r., w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

 1. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy
 2. Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz,
 3. Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,
 4. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” ul. Hanowskiego 9 / 42, 10-687 Olsztyn,
 5. Stowarzyszenie „Pactum”, ul. Kosynierów 13, 74-400 Dębno.

Oferty zostały przekazane do oceny przewodniczącemu komisji konkursowej.


Komunikat Starosty Wąbrzeskiego – wniosek do pobrania

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej


Nieodpłatna pomoc prawna – Karty pomocy


WYKAZ PUNKTÓW nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Wąbrzeskim w 2021 r.


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego


Informacje dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego w 2021 r.


Nieodpłatna pomoc prawna

Karta Informacyjna Poradnictwa

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Przyjmowanie zgłoszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie: Tel. 56 688 24 od 50 do 57 wew. 101 lub https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/w%C4%85brzeski
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów i radców prawnych
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie pokój 15 (parter), ul. Wolności 44
pn. – pt. od godziny 7:30 do godziny 11:30, porad udzielają :
Adwokat
• od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. w każdy poniedziałek, czwartek i piątek
• od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. w każdy czwartek i piątek
• od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. w każdy poniedziałek, czwartek i piątek
• od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. w każdy czwartek i piątek
Radca prawny
• od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. w każdy wtorek i środę
• od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. w każdy poniedziałek, wtorek i środę
• od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. w każdy wtorek i środę
• od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. w każdy poniedziałek, wtorek i środę

2. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie pokój 15 (parter), ul. Wolności 44
Nieodpłatna pomoc prawna: wt.- pt. od godziny 11:30 do godziny 15:30
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie: pn. od godziny 11:30 do godziny 15:30

Porad udzielają radcowie prawni wyznaczeni przez organizację prowadzącą punkt:
Zaborskie Towarzystwo Naukowe
ztn[at]ztn[dot]com[dot]pl
tel.791 764 247

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>