Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Tel. 56 688-24-50 do 57 w. 129
p.o. Bogdan Matuszewski
e-mail: podgik[at]wabrzezno[dot]pl

1.Do zadań Ośrodka należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami prawa, a w tym:
1)udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego  wykorzystania i udostępniania;
2)przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych, ewidencjonowanie systemów i przechowywanie kopii  zabezpieczających bazy danych;
3)koordynacja realizacji robót dotyczących tego samego obszaru zgłaszanych przez różnych wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych;
4)udostępnianie danych z zasobu Ośrodka;
5)wydawanie wytycznych do wykonania prac geodezyjnych
i kartograficznych;
6)kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych
i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
7)ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu;
8)modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu oraz dokumentów ilustrujących zasób;
9)wyłączanie dokumentów z zasobu i współpraca w tym zakresie z archiwami państwowymi;
10)ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikających z tej oceny;
11)prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych;
12)naliczanie opłat za udostępnianie materiałów z zasobu Ośrodka oraz za uwierzytelnienie dokumentów;
13)techniczne i przeciwpożarowe zabezpieczenie pomieszczeń Ośrodka;
14)prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
2.Ośrodek prowadzi obsługę narad koordynacyjnych w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3.Przy znakowaniu pism Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej używa symbolu „OD”.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>