Plan postępowań o udzielenie zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Powiat Wąbrzeski zamieszcza sporządzony plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na stronie internetowej:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021


Zgodnie z art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Powiat Wąbrzeski zamieszcza sporządzony plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na stronie internetowej:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian