Plan postępowań o udzielenie zamówień Publicznych 2017 rok

Zgodnie z art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1020) Powiat Wąbrzeski zamieszcza sporządzony plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 na stronie internetowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian