Dotacje na zabytki

ROK 2018 10 lipca 2018 r. Zgodnie z § 3, § 5 ust. 9  i § 12 uchwały Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637) informuję:
  1. W budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 zostały zaplanowane środki na udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w wysokości 10 000,00 zł.
  2. Termin składania wniosków na otrzymanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków należy składać w terminie do 20 sierpnia 2018 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pok. 130. Wnioski złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/173/2018.
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>