Dług publiczny

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań, przy wyłączeniu zobowiązań wzajemnych jednostek sektora finansów publicznych, z następujących tytułów:
1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3) przyjętych depozytów,
4) wymagalnych zobowiązań:
a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

ROK 2020
Kwota długu publicznego Powiatu Wąbrzeskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.: 11 730 633,00 zł, w tym:
1) kredyt konsolidacyjny: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr umowy 13/1178 z dnia 10.06.2013 r.: 10 070 000,00 zł;
2) przejęty kredyt po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Wąbrzeźnie: mBank Hipoteczny SA, nr umowy 07/0059 z dnia 24.05.2018 r.: 1 666 633,00 zł.

ROK 2019
Kwota długu publicznego Powiatu Wąbrzeskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.: 12 576 085,00 zł, w tym:
1) kredyt konsolidacyjny: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr umowy 13/1178 z dnia 10.06.2013 r.: 10 770 000,00 zł;
2) przejęty kredyt po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Wąbrzeźnie: mBank Hipoteczny SA, nr umowy 07/0059 z dnia 24.05.2018 r.: 1 806 085,00 zł.

ROK 2018
Kwota długu publicznego Powiatu Wąbrzeskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.: 13 321 799,41 zł, w tym:
1) kredyt konsolidacyjny: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr umowy 13/1178 z dnia 10.06.2013 r.: 11 370 000,00 zł;
2) przejęty kredyt po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Wąbrzeźnie: mBank Hipoteczny SA, nr umowy 07/0059 z dnia 24.05.2018 r.: 1 951 537,00 zł;
3) zobowiązania wymagalne: 262,41 zł.


ROK 2017
Kwota długu publicznego Powiatu Wąbrzeskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.: 11 870 501,10 zł, w tym:
1) kredyt konsolidacyjny: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr umowy 13/1178 z dnia 10.06.2013 r.: 11 870 000,00 zł;
2) zobowiązania wymagalne: 501,10 zł.


ROK 2016
Kwota długu publicznego Powiatu Wąbrzeskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.: 12 000 000,00 zł (kredyt konsolidacyjny: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr umowy 13/1178 z dnia 10.06.2013 r.).


ROK 2015
Kwota długu publicznego Powiatu Wąbrzeskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.: 12 270 000,00 zł (kredyt konsolidacyjny: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr umowy 13/1178 z dnia 10.06.2013 r.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>