Zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.10.2021 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku Szczegóły
Artykuł 30.07.2021 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 lipca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 19.07.2021 Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Gmina Książki Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2021 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 stycznia 2021 r. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2019 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Obwieszczenie Szczegóły