Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Wydziale Organizacyjnym Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną na terenie Powiatu Wąbrzeskiego zajętą pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) w ramach programu „Infostrada Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych jednostek obsługiwanych Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli, ochrony i archiwizowania dowodów księgowych oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły