Zamówienia poniżej 30 000 € w tym zamówienia współfinansowane z funduszy unijnych

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2021 Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu wąbrzeskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG w ramach projektu ,, Dziś nauka jutro praca III’’ Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektów „Dziś nauka jutro praca IV” i „Dziś nauka jutro praca V” Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Adaptacja budynku nr 2 Starostwa Powiatowego na cele biurowe – budowa nowej klatki schodowej Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Zakup podręczników, książek, gier i filmów w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca IV” Szczegóły
Artykuł 04.08.2021 Zakup wraz z montażem mebli szkolnych, gastronomicznych oraz stołów laboratoryjnych w ramach projektów Dziś nauka jutro praca IV, Dziś nauka jutro praca V i Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu wąbrzeskiego (etap IV) Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Zakup serwera NAS oraz dysków przenośnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie Szczegóły