Zamówienia poniżej 30 000 € w tym zamówienia współfinansowane z funduszy unijnych

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2019 Wykonanie wraz z dostawą i montażem mebli oraz sprzętem AGD do zabudowy, służących do wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach oraz Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie – postępowanie unieważnione Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Wykonanie sieci informatycznej i telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 Zakup i montaż windy – podnośnika pionowego do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II” Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Wąbrzeskiego (etap II) Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Organizacja wyjazdów w ramach projektów pn. „Dziś nauka jutro praca II” oraz „Przez naukę do sukcesu II” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Szkoły Branżowej I stopnia w Wąbrzeźnie, Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie oraz Zespołu Szkół we Wroniu Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Organizacja wyjazdów w ramach projektów pn. „Dziś nauka jutro praca II” oraz „Przez naukę do sukcesu II” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Szkoły Branżowej I stopnia w Wąbrzeźnie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły