Zamówienia poniżej 30 000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2017 Zaproszenia do składania ofert na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w granicach administracyjnych gmin: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Ryńsk, miasto Wąbrzeźno, powiat wąbrzeski Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 Zaproszenie do składania ofert na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem oraz uroczystą kolacje w hotelu (4 gwiazdkowym) dla ok 45-50 osób Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Podział nieruchomości położonych w obrębie Czystochleb gmina Wąbrzeźno, zajętych pod budowę chodnika i urządzeń drogowych wykonanych podczas przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Zorganizowanie i przeprowadzenie 1 wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego 7 dniowego w miejscowości nadmorskiej w Polsce dla 10 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i 10 rodziców lub opiekunów w ramach projektu pt. „Razem możemy więcej” realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Przeprowadzenie inwentaryzacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Wykonanie aktualizacji map glebowo-rolniczych w układzie „2000”… Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Wykonanie hybrydowej mapy zasadniczej w układzie „2000” poprzez skanowanie mapy zasadniczej analogowej w układzie „1965”, jej kalibrację oraz wektoryzację treści mapy dla części terenu Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły