Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2021 Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zbycie pojazdów Szczegóły
Artykuł 26.03.2021 RAPORT EWALUACYJNY POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘCZEJ W POWIECIE WĄBRZESKIM NA LATA 2018 – 2020 Szczegóły
Artykuł 26.03.2021 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 26.03.2021 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Szczegóły
Artykuł 26.03.2021 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2021-2023 Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 Zawiadomienie o konsultacjach z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Artykuł 16.11.2020 Informacja o przeprowadzeniu konsultacji Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu wąbrzeskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Szczegóły