Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2021 Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Artykuł 11.10.2021 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu wąbrzeskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Informacja o utworzeniu baz danych GESUT i BDOT500 Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Ogłoszenie o III przetargu ofertowym na zbycie pojazdu marki Skoda Octavia Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 Starosta Wąbrzeski ogłasza nabór na trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w woj. Kujawsko – Pomorskim”. Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na zbycie pojazdu marki Skoda Octavia Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Zawiadomienie o konsultacjach z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły