Ogłoszenia o konkursach

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2017 Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w II, III i IV kwartale roku 2017. Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2017 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2017. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2017 Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 8 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania: „Zorganizowanie i prowadzenie przez organizację pozarządową, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ), punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku dla mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego.” Szczegóły
Artykuł 28.10.2016 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Konkurs na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów… Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Informacja o konkursie na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. Szczegóły