Biuro rzeczy znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Zasady oraz tryb działania Biura Rzeczy Znalezionych reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.  o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397).

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego zadania te realizuje Wydział Administracyjno – Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 35 (centrala telefoniczna), ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno.

Biuro Rzeczy Znalezionych odpowiedzialne jest za przyjmowanie odnalezionych rzeczy, ich przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru. Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przyjmuje zawiadomienie o znalezieniu rzeczy na terenie Powiatu Wąbrzeskiego lub od mieszkańca Powiatu Wąbrzeskiego (zwanego dalej – znalazcą). Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania. Biuro nie może odmówić przyjęcia rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

Osoba, która znalazła broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Natomiast, kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru rzeczy i jej adres zamieszkania albo siedziby zostanie ustalony, Biuro Rzeczy Znalezionych wzywa niezwłocznie tę osobę do odbioru rzeczy. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, ogłoszenie o jego znalezieniu wywieszane jest na tablicy informacyjnej (I piętro, budynek główny Starostwa) przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszcza się ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wabrzezno.pl w zakładce: Biuro Rzeczy Znalezionych. W sytuacji, gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł, Biuro Rzeczy Znalezionych zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku Biuro zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby. Znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Biuro informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Zadania biura rzeczy znalezionych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego realizuje Wydział Administracyjno – Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Wolności 44, pokój nr 35 (parter), tel. 56-688-24-50 do 57, 87-200 Wąbrzeźno

Biuro czynne jest w godzinach pracy Starostwa: poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 – 15:30, wtorek 7:30-16:30, piątek 7:30 – 14:30

Ustawa o rzeczach znalezionych

WYKAZ ZNALEZIONYCH PRZEDMIOTÓW:

1             PĘK KLUCZY

2             KLUCZ SAMOCHODOWY

3             Telefon SAMSUNG

4             Telefon SONY

5             Klucz patentowy z zawieszką

6             Klucz do samochodu

7             Klucz patentowy  Gerda

8             Gotówka

9             Torebka damska

10           Kpl. kluczy do samochodu

11           Kpl. kluczy

12           Telefon Komórkowy

13           Telefon Komórkowy

14           Kpl. kluczy

15           Rower

16           Rower

17           Telefon Komórkowy

18           Rower

19           Pęk kluczy

20          Pęk kluczy

21         Telefon Komórkowy

22.         Pęk kluczy

23.         Pęk kluczy

24.          Portfel 

25.          Karta rabatowa

26.           Rower

27.         Telefon komórkowy

28 .        Rower

29.         Pęk kluczy

30.        Pęk kluczy

31.        Pęk kluczy

32.        Rower

33.       Torebka damska

34.       Rower

35.       Folia streczowa, taśma pakowa

36.       Urządzenie wielofunkcyjne

37.        Komplet kluczy

38.        Telefon komórkowy

39.        Telefon komórkowy

40.        Sprzęt budowlany

41.        Portfel

42.        Telefon komórkowy

43.        Rower

44.        Rower

45.        Portfel

46.        Portfel

47.        Gotówka

48.        ———–

49.        Rower

50.        Telefon komórkowy

51.        Telefon komórkowy

52.        Telefon komórkowy

53.        Telefon komórkowy

54.        Telefon komórkowy

55.        Telefon komórkowy

56.        Rower

57.        Telefon komórkowy

58.        Gotówka

59.        Telefon komórkowy

60.        Telefon komórkowy

61.        Telefon komórkowy

62.        Telefon komórkowy

63.        Portfel

64.        Portfel

65.        Komplet kluczy

66.        –

67.        Klucze

68.        Gotówka

69.        Portfel

70.        Worek sportowy

71.        Gotówka

72.        Napój alkoholowy

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>