Biuro rzeczy znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Zasady oraz tryb działania Biura Rzeczy Znalezionych reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.  o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397).

Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego zadania te realizuje Wydział Administracyjno – Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 35 (centrala telefoniczna), ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno.

Biuro Rzeczy Znalezionych odpowiedzialne jest za przyjmowanie odnalezionych rzeczy, ich przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru. Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przyjmuje zawiadomienie o znalezieniu rzeczy na terenie Powiatu Wąbrzeskiego lub od mieszkańca Powiatu Wąbrzeskiego (zwanego dalej – znalazcą). Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania. Biuro nie może odmówić przyjęcia rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

Osoba, która znalazła broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Natomiast, kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru rzeczy i jej adres zamieszkania albo siedziby zostanie ustalony, Biuro Rzeczy Znalezionych wzywa niezwłocznie tę osobę do odbioru rzeczy. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, ogłoszenie o jego znalezieniu wywieszane jest na tablicy informacyjnej (I piętro, budynek główny Starostwa) przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszcza się ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wabrzezno.pl w zakładce: Biuro Rzeczy Znalezionych. W sytuacji, gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł, Biuro Rzeczy Znalezionych zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku Biuro zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby. Znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Biuro informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Zadania biura rzeczy znalezionych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego realizuje Wydział Administracyjno – Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Wolności 44, pokój nr 35 (parter), tel. 56-688-24-50 do 57, 87-200 Wąbrzeźno

Biuro czynne jest w godzinach pracy Starostwa: poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 – 15:30, wtorek 7:30-16:30, piątek 7:30 – 14:30

Ustawa o rzeczach znalezionych

WYKAZ ZNALEZIONYCH PRZEDMIOTÓW:

1             PĘK KLUCZY

2             KLUCZ SAMOCHODOWY

3             Telefon SAMSUNG

4             Telefon SONY

5             Klucz patentowy z zawieszką

6             Klucz do samochodu

7             Klucz patentowy  Gerda

8             Gotówka

9             Torebka damska

10           Kpl. kluczy do samochodu

11           Kpl. kluczy

12           Telefon Komórkowy

13           Telefon Komórkowy

14           Kpl. kluczy

15           Rower

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>