Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-23 08:52:36 Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego we… Szczegóły
2 2019-08-20 14:09:37 UCHWAŁA Nr 32/56/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 UCHWAŁA Nr 32/56/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy… Szczegóły
3 2019-08-12 14:34:16 Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych Zarządzenie NR 37/2019 Starosty Wąbrzeskiego   z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych Na podstawie § 6 ust. 3 Zasad (polityki) rachunkowości stanowiących załącznik do  zarządzenia Nr… Szczegóły
4 2019-08-12 08:35:49 Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 STAROSTY WĄBRZESKIEGO z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu… Szczegóły
5 2019-08-09 15:02:36 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Starostwa oraz placówek oświatowych w ramach projektów „Przez naukę do sukcesu II” oraz „Dziś nauka jutro praca II” (2)Odpowiedź na zadane pytanie wraz z załącznikiem; UWAGA!!! informacja o przesunięciu terminu składania ofert   Ogłoszenie nr 540176741-N-2019 z dnia 23-08-2019 r. Wąbrzeźno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia… Szczegóły
6 2019-08-05 15:03:37 Zakup i montaż windy – podnośnika pionowego do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie dla potrzeb osób niepełnosprawnych UWAGA! Modyfikacja załącznika nr 2 do IWZ - formularza ofertowego. Zamawiający Powiat Wąbrzeski Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno Tel. 56-688-24-50 do 57 Fax. 56-688-57-59 www.wabrzezno.pl e-mail. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) Zapytanie… Szczegóły
7 2019-08-01 14:02:41 UCHWAŁA Nr 31/55/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji UCHWAŁA Nr 31/55/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i… Szczegóły
8 2019-08-01 13:46:39 UCHWAŁA Nr 31/54/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat UCHWAŁA Nr 31/54/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych… Szczegóły
9 2019-07-24 08:14:03 Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” nr RPKP.06.01.02-04-0047/17 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1.2Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”… Szczegóły
10 2019-07-22 15:10:05 Informacja publiczna o uchwale antysmogowej Informacja o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,… Szczegóły
« 1 2 3 4 83 84 85 »