Uchwała Nr XIV/67/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski

Uchwała Nr XIV/67/2016
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski

Na podstawie art. 6a pkt 1 i art. 6b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.
2. Jednostką organizacyjną prowadzącą wspólną obsługę jest Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie zwane dalej jednostką obsługującą.
3. Jednostką organizacyjną obsługiwaną jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, zwane dalej jednostką obsługiwaną.
4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej w całości obowiązki w zakresie obsługi prawnej i kadrowej pracowników jednostki obsługiwanej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.04.2016
  • Data wejścia w życie 01.04.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XIV/67/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 6a pkt 1 i art. 6b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian