Uchwała Nr 146/211/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

UCHWAŁA Nr 146/211/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, stanowiący Załącznik do Uchwały.
§ 2. Traci moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie stanowiący załącznik do Uchwały Nr 66/93/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Przyjęcie nowego Regulaminu Organizacyjnego wynika z nowego usytuowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie.
Powiatowy Zespół został włączony w strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie i tym samym zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie dostosowanego do nowej struktury organizacyjnej PCPR.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr 146/211/2017 Zarządu Powiatu – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 146/211/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian