Uchwała Nr 143/208/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia procedury zmierzającej do wygaszenia użytkowania nieruchomości

UCHWAŁA Nr 143/208/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie podjęcia procedury zmierzającej do wygaszenia użytkowania nieruchomości

Na podstawie art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz.624, 820, 1509, 1595 i 1529)w związku z Uchwałą Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 października 2013 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na podjęcie procedury zmierzającej do wygaszenia nieodpłatnego prawa użytkowania ustanowionego na rzecz publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie nieruchomości objętych księgami wieczystymi:
1) KW nr TO1W/00004229/1 obejmująca działkę nr 583 o powierzchni 0,0679 ha;
2) KW nr TO1W/00029985/9 obejmująca działkę nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha;
3) KW nr TO1W/00029986/6 obejmująca działkę nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha;
4) KW nr TO1W/00029987/3 obejmująca działkę nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha i działkę nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha;
5) KW nr TO1W/00029988/0 obejmująca działkę nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha;
6) KW nr TO1W/00029989/7 obejmująca działkę nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha i działkę nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha;
7) KW nr TO1W/00029990/7 obejmująca działkę nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha;
8) KW nr TO1W/00029991/4 obejmująca działkę nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha i działkę nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha;
9) KW nr TO1W/00029993/8 obejmująca działkę nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha
i przejęcia ich do powiatowego zasobu nieruchomości, a następnie sprzedaży.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Wicestaroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.12.2017
  • Data wejścia w życie 14.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 143/208/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie podjęcia procedury zmierzającej do wygaszenia użytkowania nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz.624, 820, 1509, 1595 i 1529)w związku z Uchwałą Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 października 2013 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian