Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Prawo Lokalne 38/64/2019 10.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 38/64/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne VIII/57/2019 26.09.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr VIII/57/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne VIII/56/2019 26.09.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr VIII/56/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2019 – 2032 Szczegóły
Prawo Lokalne VIII/55/2019 26.09.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr VIII/55/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski Szczegóły
Prawo Lokalne VIII/54/2019 26.09.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr VIII/54/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Wąbrzeźnie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Prawo Lokalne VIII/53/2019 26.09.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR VIII/53/2019 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2019 Szczegóły
Prawo Lokalne 36/63/2019 19.09.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 36/63/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Ryńsk urządzenia – oświetlenie uliczne na obwodnicy Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Prawo Lokalne 36/62/2019 19.09.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 36/62/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 19 września 2019 r. r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Miasto Wąbrzeźno urządzenia – oświetlenie uliczne na obwodnicy Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Prawo Lokalne 36/61/2019 19.09.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 36/61/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 47/66/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu Szczegóły
Prawo Lokalne 35/60/2019 05.09.2019 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 35/60/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności Szczegóły
« 1 2 3 43 44 »