Plan postępowań o udzielenie zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych  Powiat Wąbrzeski zamieszcza sporządzony plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na stronie internetowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian