Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2019 Zarządzenie Nr 47/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 21 października 2019 r.w sprawie powołania Komisji do odbioru robót objętych projektem: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 02 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 02 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca III” nr RPKP.10.02.02-03-04-0003/18 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do dokonania oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Zarządzenie Nr 39/2019 Starosta Wąbrzeski z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu Szczegóły