Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie przygotowania powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” nr RPKP.06.01.02-04-0047/17 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1.2Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania druku oświadczenia dla Przewodniczącego i Członków Komisji Przetargowej oraz Rokowań na zbycie nieruchomości Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II” nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wykazu dzienników częściowych Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowego w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły